Kroužky


I.pololetí školního roku 2018/2019

Na kroužky mohou chodit i děti, které nejsou zapsané do jeslí a školky.

Lekce probíhají jednou týdně a jejich délka je 45 minut.

Kroužek otevřeme, pokud budou přihlášeny alespoň 4 děti.

Cena je uvedena za pololetí a je BEZ 21% DPH.

Přihlášku můžete vyplnit přes elektronický sytém.

Platby za zájmové kroužky se hradí v hotovosti po ukončení přijímání přihlášek.

POPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Děti se snadno, rychle a hlavně přirozenou formou naučí cizímu jazyku již v předškolním věku. Anglicky mluvící lektor připravuje cvičení, hry a další aktivity v anglickém jazyce. Komunikace je provázená ukazováním předmětů a činnostmi tak, aby děti vše snadno pochopily. Podpořte rozvoj svého dítěte a přihlaste jej na výuku anglického jazyka.

Vede paní učitelka Iveta

LOGOHRÁTKY

Logopedické cvičení pro dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Vede paní logopedka PaedDr. Irena Vacková, poradenství Kopretina

SPORTÍK

Kroužek je zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte při práci s míčem. Děti jsou vedeny k rozpoznání rozdílu mezi objektivní a subjektivní únavou, tělesné zdatnosti a obratnosti a k rovnováze. Děti budou také vedeny k naučení se principů správné aktivace svalů. Kroužek zahrnuje zábavné míčové hry, podporuje nebojácnost a zdravé sebevědomí při pohybu a sportovní kolektivitu dětí. 🙂

Kroužek povede naše paní učitelka Dana

FOTBÁLEK

Kroužek je zaměřený na rozvoj hrubé motoriky dítěte při práci s míčem. Podpora kolektivní hry. Koordinace pohybů a naučení základních pravidel fotbalu. 🙂

Kroužek povede lektor z firmy Crokidy

TANEČKY

Cílem kroužku je rozvoj základní pohybové dovednosti, rytmičnosti a práce s pamětí. To celé povede k muzikálnosti a k rozvoji hudebního nadání. Děti se budou učit nastavit si správný hlasový vzor a kvalitu a sílu hlasu. V kroužku zažijí hry na ozvěnu, rozpoznání výšky a barvy tónů, správné držení těla u tance, správné hospodaření s dechem a mnohem víc. Na konci kroužku budou mít pro vás děti připravené taneční vystoupení za doprovodu hudby. Těšte se. 🙂

Kroužek povede lektor z firmy Crokidy

JÓGA

Cílem kroužku je zpevnění těla a naučení správného dýchání.

Kroužek povede lektorka jógy

Hudební kroužky

ZPÍVÁNKY

Tento kroužek podporuje vztah k hudbě, rozcvičení a správné používání hlasu, vnímání rytmu a tónů a to vše za pomocí různých her a různých hudebních nástrojů. Děti se učí pohybu a poznají spoustu nových písniček. 

Vede paní učitelka Iveta

Tvořivé kroužky

VÝTVARNÁ DÍLNA

Tento kroužek vede děti k výtvarnému a estetickému cítění, rozvíjí jemnou motoriku a koncentraci, a to celé za pomoci práce s výtvarnými materiály, učení se výtvarných technik a způsobů, jak vytvářet krásná dílka. 

Vede paní učitelka Eva

Translate »