Personál


Náš tým je sestaven tak, aby byl možný individuální přístup učitelů k jednotlivým dětem. Pedagogové jsou pečlivě vybíráni podle jejich zkušeností a zároveň podle potřeb věkových skupin dětí.
Řídí se heslem „Respektovat a být respektován.“

Zuzana Koláčková Borovková

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu 5. května.

Mám desetileté zkušenosti s hlídáním dětí ve věku od 0,5 do 10 let, jako au pair v rodinách.

Rok jsem pracovala také ve Velké Británii. Po návratu do Čech jsem se dostala do soukromých jeslí, kde začala má dráha v předškolním vzdělávání. Poté jsem pracovala a zkušenosti získávala v různých soukromých jeslích a školkách. Ve firemní školce jsem působila jako vedoucí kompletního provozu. Byla jsem u zrodu čtyř nově vznikajících školek.

Tak jsem si řekla, že všechny své zkušenosti, znalosti a lásku k dětem upotřebím a založím vlastní jesle a mateřskou školu.:)

A tak vznikly jesle a školka Minísek!:)

Shodou všech náhod jsem se doslechla o metodě Montessori a začala mě zajímat. Tak jsem absolvovala roční diplomový kurz Montessori pedagogiky pro předškolní děti. Nejdříve jsem nevěděla o co vlastně jde, ale jak jsem se dozvídala více a více informací, pochopila jsem. Našla jsem si v této metodě svůj styl. Ten také vkládáme do naší výchovy, péči a hlavně přístupu k dětem. Pro mě jedna z velkých myšlenek je „Respektovat a být respektován.“ Proto také kladu důraz na kamarádský přístup. Další silnou myšlenkou je „Ruka je nástrojem ducha“, proto je pro mě také důležité vést děti k co největší samostatnosti a být jim oporou a rádcem.:)

A když jsme u těch kurzů, také jsem absolvovala Kurz první pomoci od Červeného kříže.

A co dělám v Minísku? Pečuji o chod celého zařízení.:)

Od července 2017 jsem na mateřské dovolené.

Jana Nejedlá, DiS.

Předškolní a mimoškolní pedagogiku jsem vystudovala na Svatojánské koleji – Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Předtím jsem studovala v Praze na Evangelické akademii – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole obor sociální činnost – sociální pečovatelství. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem absolvovala různé semináře např. Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě, Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí mateřské školy a další, zúčastnila jsem se kurzu Odborník na práci se žáky/studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci školních praxí jsem měla možnost nahlédnout do speciální mš, do denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením, domovů pro seniory, terénní pečovatelské služby, hospicu, domova pro osoby se zrakovým postižením, léčebně – rehabilitačního střediska a také do několika mateřských škol.

První pracovní zkušenosti jsem získala v neziskové organizaci věnující se osobám se zrakovým postižením, zde jsem pracovala rok jako Průvodce a předčitatel pro osoby se zrakovým postižením.  Několik krásných let jsem působila jako paní učitelka v mateřské škole v malebné vísce nad řekou Sázavou. Později jsem suplovala za dlouhodobou  nemoc v mateřské škole v centru Prahy. Vyzkoušela pracovat jako Lektorka primární prevence v MŠ.

Na dětech mám nejraději jejich upřímnost a opravdovost. Jsem zastáncem parterského přístupu k dětem. Každé dítě je neopakovatelné a jedinečné, zaslouží si individuální přístup a podmínky k maximálnímu rozvoji svého potenciálu.

Jsem maminkou třech dětí, od kterých se stále učím.

Volný čas trávím ráda v přírodě, s hezkou knížkou a především se svojí rodinou.

 

V Minísku působím na pozici ředitelky.

Iveta Borecká

Studovala jsem gymnázium a protože mě zajímal obor psychologie a pedagogiky, studium jsem si o tyto obory rozšířila.

Má znalost anglického jazyka je na úrovni rodilého mluvčího a vlastním kurz na lektora angličtiny.

Pracovala jsem v soukromých česko-anglických a vícejazyčných školkách.

Jako vedoucí jezdím na letní dětské tábory a i na zimní tábory, kde jsem instruktorkou lyžování.

Mám praxi s hlídáním a vedením dětí ve věku od 2 let do 12 let v rodinách.

V mateřské škole Minísek pracuji jako anglicky mluvící lektorka.

Dana Motalová

Vystudovala jsem Evangelickou Akademii obor sociální vychovatelství a mimoškolní pedagogiku.

Po maturitě, kde jsem úspěšně maturovala i ze speciální pedagogiky jsem nastoupila do Jedličkova ústavu v Praze jako vychovatelka, kde jsem strávila překrásné tři roky. Po té jsem si na rok zkusila práci jako učitelka u dětí s mentálním postižením.

Po dlouhé mateřské dovolené jsem zatoužila zkusit práci s nejmenšími dětmi. Rozhodla jsem se zvýšit si kvalifikaci a vystudovala jsem pomaturitní studium předškolní pedagogiky.  Následně jsem ráda a svědomitě pracovala ve třech soukromých školkách. Ve školkách jsem měla na starosti děti jesličkového věku i předškoláky.

Tuto práci beru jako své životní poslání, dala mému životu jiný rozměr, naplňuje mě. Jsem matkou tří synů a tato skutečnost velmi obohatila můj život a změnila pohled na dětskou duši a práci s dětmi.

V mateřské škole Minísek pracuji jako učitelka.

Martina Janeková

Vystudovala jsem střední školu. Po rodičovské dovolené jsem pracovala v mateřské školce na Praze 9 jako asistentka učitelky a zároveň jsem sama maminkou dvou dětí. Další zkušenosti jsem získala, když jsem se ve volném čase věnovala vedení zájmových kroužků pro děti.Později jsem se věnovala jinému oboru, jelikož mi však práce s dětmi chyběla, rozhodla jsem se k ní vrátit.

Jsem učitelka v jeslích Minísek.

Ilona Vořechovská

 

Ačkoliv jsem vystudovala Obchodní akademii v Čáslavi, účetnictví mne neoslovilo, tak jsem se vydala úplně jiným směrem a v roce 2015 jsem absolvovala kurz na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky. Poté jsem se starala o děti v několika rodinách. S malým Vojtíškem jsem byla od jeho sedmi měsíců až do jeho nástupu do školky.
Nějaký čas jsem pracovala i ve státní školce v Čáslavi, kde jsem společně s kolegyní učila 24 dětí. Připravovaly jsme jim program na každý den. V tomto směru to pro mne byla velká zkušenost.

 

Společně s Martinou pracuji v jeslích Minísek.

Kristýna Kadlecová

K péči o děti jsem byla vedena už od mala. Nejvíce zkušeností mi předala má starší sestra tím, že se jí narodil první syn. Bylo mi tehdy 10 let a zapojovala jsem se do veškeré hygieny, výchovy i průběhu rozvoje dítěte. Nyní má sestra ještě další dva kluky, dvojčata, o které momentálně také pečuji.

Mám vystudovanou sociální činnost na Střední odborné škole Kavčí hory, kde jsem získala mnoho zkušeností z Mateřských školek, kam jsem docházela na praxi. Po škole jsem začala pracovat jako chůva v soukromých jeslích, kde jsem působila více jak rok. Dále pokračuji ve studiu v oboru Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole. Kde se zaměřuji na děti s různým postižením, od mentálního, přes smyslové až po tělesné postižení. Mám s těmito dětmi absolvované různé praxe v dětských centrech a i přes náročnost, je to stále krásná práce.

Práce s dětmi mě naplňuje a jsem velice ráda za své zkušenosti, možnosti dalšího vzdělání a rozvoje.

Pečuji o děti v jesličkách.

Petra Šimonovská

Vystudovala jsem školu stravování a služeb. Před mateřskou dovolenou, jsem pracovala v pohostinství. Mám dvě děti, jedenáctiletého Pavlíka a devítiletou Klárku. Baví mne vše co s dětmi děláme, hodně vyrábíme a tvoříme pro radost. Protože je u nás doma pořád spousta dětí, které hlídám, uvědomila jsem si, že práce s dětmi mne naplňuje a přináší mi radost. Proto jsem hledala zaměstnání spojené s dětmi a jsem ráda, že právě toto místo a zázemí jsem našla v Minísku.

Starám se v jeslích a školce o svačinky a obídky pro děti. Také pečuji v Minísku o pořádek.

Translate »
})