Personál


Náš tým je sestaven tak, aby byl možný individuální přístup učitelů k jednotlivým dětem. Pedagogové jsou pečlivě vybíráni podle jejich zkušeností a zároveň podle potřeb věkových skupin dětí.
Řídí se heslem „Respektovat a být respektován.“

Zuzana Koláčková Borovková

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu 5. května.

Mám desetileté zkušenosti s hlídáním dětí ve věku od 0,5 do 10 let, jako au pair v rodinách.

Rok jsem pracovala také ve Velké Británii. Po návratu do Čech jsem se dostala do soukromých jeslí, kde začala má dráha v předškolním vzdělávání. Poté jsem pracovala a zkušenosti získávala v různých soukromých jeslích a školkách. Ve firemní školce jsem působila jako vedoucí kompletního provozu. Byla jsem u zrodu čtyř nově vznikajících školek.

Tak jsem si řekla, že všechny své zkušenosti, znalosti a lásku k dětem upotřebím a založím vlastní jesle a mateřskou školu.:)

A tak vznikly jesle a školka Minísek!:)

Shodou všech náhod jsem se doslechla o metodě Montessori a začala mě zajímat. Tak jsem absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro předškolní děti. Nejdříve jsem nevěděla o co vlastně jde, ale jak jsem se dozvídala více a více informací, pochopila jsem. Našla jsem si v této metodě svůj styl. Ten také vkládáme do naší výchovy, péči a hlavně přístupu k dětem. Pro mě jedna z velkých myšlenek je „Respektovat a být respektován.“ Proto také kladu důraz na kamarádský přístup.:)

A když jsme u těch kurzů, také jsem absolvovala Kurz první pomoci od Červeného kříže.

A co dělám v Minísku? Pečuji o chod celého zařízení.:)

Od července 2017 jsem na mateřské dovolené.

Alena Kupková

Dokončila jsem magisterské studium v oboru Předškolní pedagogiky v Hradci Králové. Rok jsme pracovala jako učitelka ve firemní školce a poté jsem přešla do státní mateřské školy.

V době studií, jsem vycestovala na program Erasmus do Norska, kde jsem pracovala několik měsíců jako asistentka/učitelka v mateřské škole.

V rámci volného času jsem se účastnila jako vedoucí dětských táborů.

Jako dobrovolník jsem působila v organizaci Pomozte dětem a S.T.O.P. Ostrava – neformální vzdělávání dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V rámci této organizace jsem docházela doučovat chlapce do domácnosti a pomáhala jsem mu s látkou, se kterou měl problémy.

Mé vzdělání jsem si rozšířila o jednoletý jazykový kurz angličtiny a také o kurz „Respektovat a být respektován.“.:)

Ve volném čase píší články pro noviny Frýdecko-Místecka a přispívám na různé webové stránky.

V Minísku působím na pozici ředitelky.

Iveta Borecká

Studovala jsem gymnázium a protože mě zajímal obor psychologie a pedagogiky, studium jsem si o tyto obory rozšířila.

Má znalost anglického jazyka je na úrovni rodilého mluvčího a vlastním kurz na lektora angličtiny.

Pracovala jsem v soukromých česko-anglických a vícejazyčných školkách.

Jako vedoucí jezdím na letní dětské tábory a i na zimní tábory, kde jsem instruktorkou lyžování.

Mám praxi s hlídáním a vedením dětí ve věku od 2 let do 12 let v rodinách.

V mateřské škole Minísek pracuji jako anglicky mluvící lektorka.

Dana Motalová

Vystudovala jsem Evangelickou Akademii obor sociální vychovatelství a mimoškolní pedagogiku.

Po maturitě, kde jsem úspěšně maturovala i ze speciální pedagogiky jsem nastoupila do Jedličkova ústavu v Praze jako vychovatelka, kde jsem strávila překrásné tři roky. Po té jsem si na rok zkusila práci jako učitelka u dětí s mentálním postižením.

Po dlouhé mateřské dovolené jsem zatoužila zkusit práci s nejmenšími dětmi. Rozhodla jsem se zvýšit si kvalifikaci a vystudovala jsem pomaturitní studium předškolní pedagogiky.  Následně jsem ráda a svědomitě pracovala ve třech soukromých školkách. Ve školkách jsem měla na starosti děti jesličkového věku i předškoláky.

Tuto práci beru jako své životní poslání, dala mému životu jiný rozměr, naplňuje mě. Jsem matkou tří synů a tato skutečnost velmi obohatila můj život a změnila pohled na dětskou duši a práci s dětmi.

V mateřské škole Minísek pracuji jako učitelka.

Martina Janeková

Vystudovala jsem střední školu. Po rodičovské dovolené jsem pracovala v mateřské školce na Praze 9 jako asistentka učitelky a zároveň jsem sama maminkou dvou dětí. Další zkušenosti jsem získala, když jsem se ve volném čase věnovala vedení zájmových kroužků pro děti.Později jsem se věnovala jinému oboru, jelikož mi však práce s dětmi chyběla, rozhodla jsem se k ní vrátit.

Jsem učitelka v jeslích Minísek.

Eva Bartáčková

Vystudovala jsem gymnázium v Praze a pokračovala studiem medicíny. Momentálně studuji vysokou školu uměleckou a vedu výtvarné kroužky pro děti. Dodělala jsem si rekvalifikační kurz na výchovu dětí pro předškolní vzdělávání.

Společně s Martinou pečuji v jeslovém oddělení.

Petra Šimonovská

Vystudovala jsem školu stravování a služeb. Před mateřskou dovolenou, jsem pracovala v pohostinství. Mám dvě děti, jedenáctiletého Pavlíka a devíti letou Klárku. Bavi mne vše co s dětmi děláme, hodně vyrábíme a tvoříme pro radost. Protože je u nás doma pořád spouta dětí, které hlídám, uvědomila jsem si, že práce s dětmi mne naplnuje a přináší mi radost. Proto jsem hledala zaměstnání spojené s dětmi a jsem ráda, že právě toto místo a zázemí jsem našla v Minisku.

Starám se v jeslích a školce o svačinky a obídky pro děti. Také pečuji v Minísku o pořádek.

Translate »
})