Personál


Náš tým je sestaven tak, aby byl možný individuální přístup učitelů k jednotlivým dětem. Pedagogové jsou pečlivě vybíráni podle jejich zkušeností a zároveň podle potřeb věkových skupin dětí.
Řídí se heslem „Respektovat a být respektován.“

Zuzana Koláčková Borovková

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu 5. května.

Mám desetileté zkušenosti s hlídáním dětí ve věku od 0,5 do 10 let, jako au pair v rodinách.

Rok jsem pracovala také ve Velké Británii. Po návratu do Čech jsem se dostala do soukromých jeslí, kde začala má dráha v předškolním vzdělávání. Poté jsem pracovala a zkušenosti získávala v různých soukromých jeslích a školkách. Ve firemní školce jsem působila jako vedoucí kompletního provozu. Byla jsem u zrodu čtyř nově vznikajících školek.

Tak jsem si řekla, že všechny své zkušenosti, znalosti a lásku k dětem upotřebím a založím vlastní jesle a mateřskou školu.:)

A tak vznikly jesle a školka Minísek!:)

Shodou všech náhod jsem se doslechla o metodě Montessori a začala mě zajímat. Tak jsem absolvovala roční diplomový kurz Montessori pedagogiky pro předškolní děti. Nejdříve jsem nevěděla o co vlastně jde, ale jak jsem se dozvídala více a více informací, pochopila jsem. Našla jsem si v této metodě svůj styl. Ten také vkládáme do naší výchovy, péči a hlavně přístupu k dětem. Pro mě jedna z velkých myšlenek je „Respektovat a být respektován.“ Proto také kladu důraz na kamarádský přístup. Další silnou myšlenkou je „Ruka je nástrojem ducha“, proto je pro mě také důležité vést děti k co největší samostatnosti a být jim oporou a rádcem.:)

A když jsme u těch kurzů, také jsem absolvovala Kurz první pomoci od Červeného kříže.

A co dělám v Minísku? Pečuji o chod celého zařízení.:)

Od července 2017 jsem na mateřské dovolené.

Iveta Borecká

Studovala jsem gymnázium a protože mě zajímal obor psychologie a pedagogiky, studium jsem si o tyto obory rozšířila.

Má znalost anglického jazyka je na úrovni rodilého mluvčího a vlastním kurz na lektora angličtiny.

Pracovala jsem v soukromých česko-anglických a vícejazyčných školkách.

Jako vedoucí jezdím na letní dětské tábory a i na zimní tábory, kde jsem instruktorkou lyžování.

Mám praxi s hlídáním a vedením dětí ve věku od 2 let do 12 let v rodinách.

V mateřské škole Minísek pracuji jako anglicky mluvící lektorka.

Dana Motalová

Vystudovala jsem Evangelickou Akademii obor sociální vychovatelství a mimoškolní pedagogiku.

Po maturitě, kde jsem úspěšně maturovala i ze speciální pedagogiky jsem nastoupila do Jedličkova ústavu v Praze jako vychovatelka, kde jsem strávila překrásné tři roky. Po té jsem si na rok zkusila práci jako učitelka u dětí s mentálním postižením.

Po dlouhé mateřské dovolené jsem zatoužila zkusit práci s nejmenšími dětmi. Rozhodla jsem se zvýšit si kvalifikaci a vystudovala jsem pomaturitní studium předškolní pedagogiky.  Následně jsem ráda a svědomitě pracovala ve třech soukromých školkách. Ve školkách jsem měla na starosti děti jesličkového věku i předškoláky.

Tuto práci beru jako své životní poslání, dala mému životu jiný rozměr, naplňuje mě. Jsem matkou tří synů a tato skutečnost velmi obohatila můj život a změnila pohled na dětskou duši a práci s dětmi.

V mateřské škole Minísek pracuji jako učitelka.

Kateřina Tyburcová

Vystudovala jsem střední odbornou školu se zaměřením na provoz služeb v odvětví podnikání, sociálně právního vztahu a zdravotní, výživové a sociální péče. Během studijní praxe jsem získala zkušenost ve stravování a péči o děti v MŠ a seniory. Po studiu jsem několik let pracovala v makléřské společnosti a současně se věnovala aktivitám s dětmi, také jako cvičitelka pohybu pro děti.

Touha po širší práci s dětmi mě vedla k osobnímu rozvoji a zájmu o výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku, o správný rozvoj hrubé a jemné motoriky, o grafomotorické a logopedické cvičení, o literaturu psychologie dítěte. Pracovala jsem v Česko-Vietnamském vzdělávacím centru, na pozici vychovatelka pro děti ve věku 2-5 let, v rámci integrace dětí do české společnosti. Absolvovala jsem profesní kvalifikaci chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Účastnila jsem se pozorování montessori vzdělávání dětí ve věku 3-6 let. 

S dětmi ráda tvořím, vymýšlím rýmy na běžné denní činnosti a propojuji říkanky či popěvky s pohybem. Mám ráda všestranný pohyb, tanec, přírodu a volné chvíle se svými dvěma syny. 

Děti mě životem provází, nejkrásnější odměnou je radost v očích dítěte a dětský smích.

V Minísku působím na pozici učitelky v jesličkách.

Ilona Vořechovská

 

Ačkoliv jsem vystudovala Obchodní akademii v Čáslavi, účetnictví mne neoslovilo, tak jsem se vydala úplně jiným směrem a v roce 2015 jsem absolvovala kurz na Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky. Poté jsem se starala o děti v několika rodinách. S malým Vojtíškem jsem byla od jeho sedmi měsíců až do jeho nástupu do školky.
Nějaký čas jsem pracovala i ve státní školce v Čáslavi, kde jsem společně s kolegyní učila 24 dětí. Připravovaly jsme jim program na každý den. V tomto směru to pro mne byla velká zkušenost.

 

Společně s Kaťou pracuji v jeslích Minísek.

Kristýna Kadlecová

K péči o děti jsem byla vedena už od mala. Nejvíce zkušeností mi předala má starší sestra tím, že se jí narodil první syn. Bylo mi tehdy 10 let a zapojovala jsem se do veškeré hygieny, výchovy i průběhu rozvoje dítěte. Nyní má sestra ještě další dva kluky, dvojčata, o které momentálně také pečuji.

Mám vystudovanou sociální činnost na Střední odborné škole Kavčí hory, kde jsem získala mnoho zkušeností z Mateřských školek, kam jsem docházela na praxi. Po škole jsem začala pracovat jako chůva v soukromých jeslích, kde jsem působila více jak rok. Dále pokračuji ve studiu v oboru Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole. Kde se zaměřuji na děti s různým postižením, od mentálního, přes smyslové až po tělesné postižení. Mám s těmito dětmi absolvované různé praxe v dětských centrech a i přes náročnost, je to stále krásná práce.

Práce s dětmi mě naplňuje a jsem velice ráda za své zkušenosti, možnosti dalšího vzdělání a rozvoje.

Pečuji o děti v jesličkách.

Petra Šimonovská

Vystudovala jsem školu stravování a služeb. Před mateřskou dovolenou, jsem pracovala v pohostinství. Mám dvě děti, jedenáctiletého Pavlíka a devítiletou Klárku. Baví mne vše co s dětmi děláme, hodně vyrábíme a tvoříme pro radost. Protože je u nás doma pořád spousta dětí, které hlídám, uvědomila jsem si, že práce s dětmi mne naplňuje a přináší mi radost. Proto jsem hledala zaměstnání spojené s dětmi a jsem ráda, že právě toto místo a zázemí jsem našla v Minísku.

Starám se v jeslích a školce o svačinky a obídky pro děti. Také pečuji v Minísku o pořádek.

Translate »