Přihláška


Jak se přihlásit?

  • zápis probíhá po celý rok
  • prohlídka jeslí a školky je možná po předchozí domluvě 

          na tel. č. +420 721 876 223, e-mail: minisek@jesleaskolka.cz nebo přes kontaktní formulář

  • přihlášku můžete podat osobně v jeslích nebo on-line (viz níže)
  • přihláška je platná po zaplacení vratné zálohy 3 000,- Kč, která Vám zajistí místo v našich jeslích a mateřské škole. Vrátí se Vám v poslední faktuře při plnění řádných podmínek. Hrazena může být v hotovosti nebo na účet:

           VS: rodné číslo Vašeho dítěte, Poznámka: jméno dítěte           

           Jesle – Fio banka, a.s.  2201276985/2010

           Mateřské školy – Equa bank a.s. 1014846407/6100.

  • před nástupem je potřeba předložit zdravotní list dítěte potvrzený od lékaře, který můžete získat v jeslích a mateřské škole nebo v dokumentech ke stažení na této stránce

Dokumenty ke stažení:

Datum narození dítěte vyplnit ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.03.2015)

jeslí (věk dítěte 1 - 3 roky)MŠ (věk dítěte 3 - 6 let)

DÍTĚ

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

Matka

Otec

POVĚŘENÉ OSOBY K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

DALŠÍ INFORMACE O DÍTĚTI

INFORMACE O DOCHÁZCE

každodenní
nebo
ponděníúterýstředačtvrtekpátek
dopolednícelodenní

Frekvenci docházky můžete písemně změnit na následující měsíc.
Výše školného je uvedeno v ceníku na internetových stránkách nebo k nahlédnutí v budově jeslí a školky.
Přihláška je platná po zaplacení vratné zálohy 3 000,- Kč, která se odečítá z poslední faktury při plnění řádných podmínek.

Translate »
})