Přihláška a dokumenty


  • zápis probíhá po celý rok
  • prohlídka prostor jeslí a MŠ je možná po předchozí domluvě

na tel. č. +420 721 876 223,

e-mail: minisek@jesleaskolka.cz nebo přes kontaktní formulář, ukážeme Vám prostory a bude zde i prostor pro probrání podmínek a nahlédnutí do provozu.

  • Potřebujeme vyplnit přihlašovací dokumenty, jsou k dispozici v jeslích a MŠ nebo na této stránce – Dokumenty ke stažení.
  • Jako první potřebujeme přihlášku. Můžete podat osobně v jeslích/MŠ nebo on-line (viz níže).

          Přihláška je platná po zaplacení vratné zálohy 3 000,- Kč, která Vám zajistí místo v našich jeslích a mateřské škole.  Místo Vám rezervujeme po dobu dvou měsíců. Vrátí se Vám v poslední faktuře při plnění řádných podmínek. Hrazena může být v hotovosti nebo na účet:

VS: rodné číslo Vašeho dítěte, Poznámka: jméno dítěte

Jesle – Fio banka, a.s.  2201276985/2010

Mateřské školy – Equa bank a.s. 1014846407/6100

  • Nejpozději v den nástupu je potřeba donést všechny ostatní dokumenty. Jeden z důležitých formulářů je zdravotní list dítěte potvrzený od lékaře, který můžete získat v jeslích a mateřské škole nebo v dokumentech ke stažení na této stránce. Bez tohoto formuláře nelze dítě do jeslí či MŠ přijmout.

 

  • Zde si můžete přečíst, co má mít k nám Vaše dítě.:)

Přihláška on-line

Datum narození dítěte vyplnit ve formátu dd.mm.rrrr (např. 21.03.2015)

jeslí (věk dítěte 1 - 3 roky)MŠ (věk dítěte 3 - 6 let)

DÍTĚ

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

Matka

Otec

POVĚŘENÉ OSOBY K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

DALŠÍ INFORMACE O DÍTĚTI

INFORMACE O DOCHÁZCE

každodenní
nebo
ponděníúterýstředačtvrtekpátek
dopolednícelodenní

Frekvenci docházky můžete písemně změnit na následující měsíc.
Výše školného je uvedeno v ceníku na internetových stránkách nebo k nahlédnutí v budově jeslí a školky.
Přihláška je platná po zaplacení vratné zálohy 3 000,- Kč, která se odečítá z poslední faktury při plnění řádných podmínek.

Translate »
})