Program


Měsíční vzdělávací plány

K čemu děti vedeme?

V první řadě učíme dítě k samostatnosti. Vedeme a pomáháme k samostatnému vystupování bez rodičů, základů hygieny (po obědě si děti čistí i zoubky :o) ) a sebeobsluhy, zodpovědnosti, ale také ke správné komunikaci s učitelkami a kamarády. Podporujeme dítě k posilování sociálních vztahů v kolektivu. A pomáháme k utváření malé osobnosti.:o)

Anglicky mluvící učitelka na děti celý den mluví jen v cizím jazyce a proto se děti jednoduchou formou naučí angličtinu v běžném programu dne. Neopomínáme na anglické písničky a říkanky, které děti tolik baví. Vše probíhá názornou ukázkou, aby i děti, které anglicky neumí snáze pochopily význam vět.

Učíme také k rozvoji a kladného vztahu k hudbě, pohybu, tvoření, přírodě a umožňujeme získávat poznatky ze světa kolem nás jednoduchou, zábavnou a prožitkovou formou.

Přistupujeme ke každé dětské osobnosti individuálně.

 

Moderní výukové metody

Učíme děti moderními výukovými metodami, které jsou tolik oblíbené a pro děti velmi zábavné. :o)

Učení prožitkovou formou – dítě si může vyzkoušet různé činnosti, situace, osahat si různé předměty a tím si lépe zapamatuje, co ho chceme naučit.

Situační učení – využíváme určitou neplánovanou situaci k učení dětí, např. Děti trhají venku květiny, tak si o nich povídáme a poznáváme je.

Kooperativní – jedná se o druh skupinové práce, kde skupina tvoří celek a vzájemně si pomáhají

Názornou či divadelní formou – učení pomocí divadélka, znázornění činnosti

Spontánní sociální učení – dítě rádo napodobuje ostatní děti, dospělé, proto je důležité jít dítěti vzorem a činnosti, které po něm chceme dodržovat také. V kolektivu dětí se dítě učí od starších a starší pomáhají mladším, kdy posilují svou zodpovědnost, sebedůvěru a cítí se důležitě.

Montessori metoda – využíváme určité prvky k přístupu k dětem a řídíme se heslem zakladatelky této metody „Ruka je nástrojem ducha.“ a oblíbeným heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“.

Také uplatňujeme prvky z programu „Začít spolu“.

Nezapomínáme na oblíbené heslo J.A.Komenského „Škola hrou“.

Translate »