Kroužky


Školní rok 2019/2020

Na kroužky mohou chodit i děti, které nejsou zapsané do jeslí a školky.

Lekce probíhají jednou týdně a jejich délka je 45 minut.

Přihlášku můžete vyplnit přes elektronický sytém.

Za jeden zájmový kroužek Vám přijde jedna faktura, pokud máte zájem o více kroužků s jednou platbou, prosíme o platbu v hotovosti přímo ve školce.

VÝBĚR ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA pro jesle

Děti se snadno, rychle a hlavně přirozenou formou naučí cizímu jazyku již v předškolním věku. Anglicky mluvící lektor připravuje cvičení, hry a další aktivity v anglickém jazyce. Komunikace je provázená ukazováním předmětů a činnostmi tak, aby děti vše snadno pochopily. Podpořte rozvoj svého dítěte a přihlaste jej na výuku anglického jazyka.

Vede paní učitelka Iveta

LOGOHRÁTKY pro jesle i MŠ

Logopedické cvičení pro děti, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Vede paní logopedka PaedDr. Irena Vacková, poradenství Kopretina a paní učitelka Dana

HUDEBNĚ – POHYBOVÝ KROUŽEK

Kroužek má za cíl sladit hudbu s pohybem, rozvíjet koordinaci těla. Podporuje vztah k hudbě, rozcvičení a správné používání hlasu, vnímání rytmu a tónů a to vše za pomocí různých her a různých hudebních nástrojů. Mimo jiné i správného dýchání. Děti se učí pohybu a poznají spoustu nových písniček.

Vede paní učitelka Veronika

TVOŘIVÁ DÍLNA

Tento kroužek vede děti k výtvarnému a estetickému cítění, rozvíjí jemnou motoriku a koncentraci. Děti poznají tvoření z všelijakých materiálů a výrobu různými výtvarnými technikami. Materiál a pomůcky, ze kterých vzniknou díla Vašich dětí, se bude vztahovat k ročnímu období nebo k událostem, které se v daném období uskuteční.

Vede paní učitelka Ilona

MALÝ KUCHTÍK

Děti znají kuchyni již od nejranějšího věku. A my jim pomůžeme nahlédnout pod pokličku tajů, jako jsou loupání, strouhání, válení a vykrajování těsta, krájení studených i tepelně upravených potravin, a dalších a dalších, které znají od maminky a taťky. A nebojte se o bezpečnost vašich ratolestí, vše se odehrává pod dohledem lektorky a na začátku používáme neostré nože! 🙂

Vede paní učitelka Dana

SPORTÍK

Kroužek je zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte při práci s míčem. Děti jsou vedeny k rozpoznání rozdílu mezi objektivní a subjektivní únavou, tělesné zdatnosti a obratnosti a k rovnováze. Děti budou také vedeny k naučení se principů správné aktivace svalů. Kroužek zahrnuje zábavné míčové hry, podporuje nebojácnost a zdravé sebevědomí při pohybu a sportovní kolektivitu dětí. ?

Kroužek povede paní Petra

FOTBÁLEK

Kroužek je zaměřený na rozvoj hrubé motoriky dítěte při práci s míčem. Podpora kolektivní hry. Koordinace pohybů a naučení základních pravidel fotbalu. ?

Kroužek povede paní Petra

JÓGA

Cílem kroužku je zpevnění těla a naučení správného dýchání. Rozvíjí koordinaci pohybu a rovnováhu. Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat. Hravou formou k jógovým pozicím.:)

Kroužek povede paní učitelka Veronika

Translate »