O školce


S kolektivem učitelů se řídíme nejmodernějšími trendy výukových metod, které mají dlouholetou tradici v České republice i v zahraničí. Opíráme o myšlenky Montessori pedagogiky, zásady programu „Začít spolu“ a samozřejmě i o myšlenky J. A. Komenského. Připravujeme spolupráci se zahraničními lektory, českými pedagogy, logopedy, psychology, zdravotníky. Vymýšlíme nové způsoby rozvoje dětí.
Hlavním cílem je, aby na prvním místě byla správná výchova a vedení dětí, otevřené a podporující vztahy s jejich rodiči a motivační spolupráce s týmem učitelů. Mé krédo je dlouhodobá a stabilní spolupráce se všemi, kteří jsou do výchovy našich dětí zapojeni. Pro děti chci vytvářet přátelskou atmosféru a nacházet pro ně místa, kde se budou cítit dobře, šťastně a bezpečně.

Zaměření jeslí a školky

  • přátelské prostředí, které bude dávat dětem pocit bezpečí a porozumění
  • učitelé, kteří budou pro děti kamarády a zároveň průvodci, pomocníky, vzorem
  • vytvořit místo, do kterého se budou děti rádi vracet, protože i jejich rodiče budou s výchovou svých dětí spokojeni

Principy výuky vedeme děti k

  • samostatnosti a sebeobsluze
  • pomoci starších dětí mladším kamarádům, starší děti se tak budou cítit důležitě, sebejistě a zodpovědně
  • zažití společenských pravidel a správných hygienických návyků
  • smyslu pro řád a pořádek
  • hrubé a jemné motorice, správné řeči, trénování a rozvoji soustředění a učení
  • kladnému vztahu k hudbě, pohybu, výtvarným aktivitám, četbě
  • pro předškolní děti zajistíme řádnou přípravu na základní školu

Školka Minísek se mění v EduArt

Obrazek eda
Translate »