Přihláška a dokumenty


  • zápis probíhá po celý rok
  • prohlídka prostor jeslí a MŠ je možná po předchozí domluvě

na tel. č. +420 721 876 223,

e-mail: minisek@jesleaskolka.cz nebo přes kontaktní formulář, ukážeme Vám prostory a bude zde i prostor pro probrání podmínek a nahlédnutí do provozu.

  • Potřebujeme vyplnit přihlašovací dokumenty, jsou k dispozici v jeslích a MŠ nebo na této stránce – Dokumenty ke stažení.
  • Jako první potřebujeme přihlášku. Můžete podat osobně v jeslích/MŠ nebo e-mailem (ke stažení na této stránce vpravo –>), originál, který byl zaslán elektronicky, je potřeba donést nejpozději v den nástupu.

          Přihláška je platná po zaplacení vratné zálohy 3 000,- Kč, která Vám zajistí místo v našich jeslích a mateřské škole.  Místo Vám rezervujeme po dobu dvou měsíců. Vrátí se Vám v poslední faktuře při plnění řádných podmínek. Hrazena může být v hotovosti nebo na účet:

VS: rodné číslo Vašeho dítěte, Poznámka: jméno dítěte

Jesle – Fio banka, a.s.  2201276985/2010

Mateřské školy – Fio banka, a.s.  2801408486/2010

  • Nejpozději v den nástupu je potřeba donést všechny ostatní dokumenty. Jeden z důležitých formulářů je zdravotní list dítěte potvrzený od lékaře, který můžete získat v jeslích a mateřské škole nebo v dokumentech ke stažení na této stránce. Bez tohoto formuláře nelze dítě do jeslí či MŠ přijmout.

 

  • Zde si můžete přečíst, co má mít k nám Vaše dítě.:)
Translate »